El temps | #ArtScience23

La mesura del temps

Mesurar el temps no és una cosa senzilla. Han calgut molts segles d’història i diferents mètodes per mesurar allò intangible que sembla que s’escapa, sense saber què és, però que només corre en un sentit. La manera més senzilla de mesurar el temps és utilitzar un fenomen repetitiu i comptar les repeticions: la successió dels dies, els mesos, els anys… són la rotació de la Terra, les revolucions de la Lluna, la nostra translació al voltant del Sol. Per a l’art, el temps també es mesura amb records, passat, present i futur, amb ritmes i composició.

20 de mayo de 2023 — 11.00 h

Ritme Natura

Ciencia ciudadana

 

CREAF y SMC

RitmeNatura es un proyecto de ciencia ciudadana impulsado por el CREAF que estudia cómo afecta el cambio climático a los ritmos de la naturaleza o fenología, la ciencia dedicada a la observación de los cambios estacionales de los seres vivos. Observaremos cómo evoluciona el jardín durante un año con el paso del tiempo.