Avís legal

 

La Fundació Julio Muñoz Ramonet (en endavant, la FJMR), a través del seu web:

1. Busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat sobre els serveis i les activitats que s’organitzen a la FJMR

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

Aquest web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut de les quals pot variar, de manera ràpida, per les característiques pròpies d’internet. Per tant, la FJMR no es fa responsable de les informacions, els serveis i continguts en general d’aquestes pàgines web de tercers. Qualsevol pàgina externa a la qual s’accedeixi a través del web de la FJMR és independent, per la qual cosa l’entitat no te cap control sobre el contingut de les pàgines de tercers.

Un enllaç de qualsevol altra pàgina que no sigui de la FJMR no implica que la fundació accepti cap responsabilitat pel contingut o ús d’aquesta pàgina ni que hi doni suport.

En el cas que la FJMR tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a la qual remeten aquests enllaços fos il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir l’enllaç corresponent amb la màxima brevetat possible.

La FJMR persegueix que la informació que es difon compleixi els requisits d’accessibilitat, reusabilitat i qualitat previstos per la legislació vigent.

2. Permet accedir-hi amb independència de l’opció tecnològica dels usuaris i usuàries, particularment mitjançant les tecnologies basades en estàndards oberts

3. Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals

Les dades de caràcter personal que recull i tracta la FJMR seran tractades d’acord amb el reglament europeu Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció dades de caràcter personal. Podeu consultar la nostra política de protecció de dades en l’enllaç següent: https://fundaciojuliomunozramonet.org/proteccio-dades.

Únicament es tracten aquelles dades que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats previstes.

La FJMR garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat.

4. Segueix una política de cookies (galetes) respectuosa amb la privacitat

Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès. Veure Política de cookies.

5. La FJMR permet i fomenta la reutilització de la informació difosa, amb els límits que aquest avís legal preveu i que la legislació vigent imposa

La FJMR permet reutilitzar totes les dades i informacions difoses per mitjà d’aquest web, sempre que no s’indiqui el contrari, amb les condicions següents:

• No alterar el contingut de la informació.
• No desnaturalitzar el sentit de la informació.
• Esmentar la font de la informació.
• No donar a entendre que la FJMR patrocina o dóna suport a l’activitat en la qual es reutilitza la informació.

En tots els casos, la possibilitat de reutilitzar informació queda limitada per la necessària protecció d’altres drets, béns o interessos d’acord amb el que la legislació vigent estableix. En particular, qualsevol acte de reutilització de la informació continguda en aquest web ha de garantir la protecció del règim de propietat intel·lectual i industrial i del règim de protecció de les dades personals.

En concret, la reutilització d’obres i prestacions protegides pel règim de propietat intel·lectual queda subjecta als termes de la llicència de propietat intel·lectual que s’hagi establert en cada cas (vegeu l’apartat “Propietat intel·lectual”). Queda prohibida la reutilització d’obres i prestacions de les quals s’hagi indicat la reserva dels drets de propietat intel·lectual.

6. Protegeix la propietat intel·lectual i industrial

La FJMR és la titular dels drets de propietat intel·lectual de les obres i prestacions que integren els seus webs, o bé en té la cessió d’ús. Això inclou el disseny gràfic i el programari, com també els textos, les imatges i els enregistraments que s’hi contenen. La reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestes obres i prestacions més enllà de les activitats directament autoritzades per la llei de propietat intel·lectual, requereix l’autorització del titular.

Les marques, noms comercials i signes distintius que apareixen al web de la FJMR poden estar protegits per règims de propietat industrial i pertanyen als titulars respectius. En queda prohibit l’ús que no tingui l’autorització del titular o que no estigui emparat per la llei.

Si qualsevol ciutadà considera que aquest web o el seu contingut suposa la infracció d’algun dret de propietat intel·lectual o industrial, ha de notificar-ho indicant el seu nom, l’objecte del dret suposadament infringit i la seva titularitat (aportant la prova corresponent).

7. És present a diferents xarxes socials i plataformes

La FJMR pot estar present en diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Issuu. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per la FJMR.

8. FJMR s’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts

La FJMR assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats per la mateixa FJMR. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

La FJMR no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest lloc web que sigui atribuïble a causes alienes a la FJMR.

FUNDACIÓ JULIO MUÑOZ RAMONET (FJMR)
NIF: G61645149
Domicili: Plaça de Sant Jaume, s/n, 08002 Barcelona
Inscrita al Registre de fundacions amb el codi d’identificació 1.357