Informació institucional

Estatuts

Consulteu aquí els Estatuts de la Fundació Julio Muñoz Ramonet.

Patronat

El Patronat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet està format per les persones següents:

Sra. Júlia Miralles de Imperial Pujol, Presidenta
Sr. Albert Batlle Bastardas, vocal
Sr. Alejandro Bosch Díaz, vocal
Sra. Maite Català Pujol, vocal
Sra. Marta Clari Padrós, vocal
Sr. Guido Hugelshofer, vocal
Sr. Manuel Odón Mallo Gómez, vocal
Sr. Xavier Marcé Carol, vocal
Sra. Mònica Mateos Guerrero, vocal
Sr. Jaume Muñoz Jofre, vocal
Sr. Jordi Rabassa Massons, vocal
Sra. Marta Salamero Garcia, secretària

Alts càrrecs

Sra. Alba Alarcón González, directora general de la Fundació Julio Muñoz Ramonet (CV i retribució).

L’any 2022 la fundació no ha liquidat indemnitzacions per cessament de càrrecs.

Pressupostos

El pressupost inicial i liquidat de la Fundació Julio Muñoz Ramonet està publicat al portal de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

Contractació

Podeu trobar tota la informació relativa a licitacions i contractació al nostre perfil del contractant i al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Altres dades de contractació es publiquen al portal de Transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

Convenis

Els convenis subscrits per la Fundació Julio Muñoz Ramonet es publiquen al registre de convenis de l’Ajuntament de Barcelona.

Codi ètic i de conducta

La Fundació Julio Muñoz Ramonet es regeix pel Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona.

Accés a la informació pública

Per exercir el dret d’accés a la informació pública us podeu posar en contacte mitjançant l’enllaç següent.