Un projecte de futur

El nou pla director

A vegades es pensa en els museus i institucions culturals amb vessants museístiques com espais tancats e inamovibles, simples càpsules del temps. La Fundació Julio Muñoz Ramonet vol esdevenir un equipament cultural que, més enllà de testimoniar el passat, s’obri al futur a través d’una mirada innovadora.

El pla relatiu a la nova definició estratègica i proposta funcional del conjunt d’edificis i jardins del llegat Julio Muñoz Ramonet, aprovat pel Patronat de la fundació al mes de març del 2021, assenta les bases d’allò que serà la fundació del futur.

Després de dur a terme les obres de rehabilitació integral previstes (2023-2027), la fundació compaginarà el seu caràcter instrumental com a organisme creat per a la gestió eficaç i eficient dels recursos del llegat i l’estricte seguiment i fidelitat dels principis fundacionals, amb una nova perspectiva, la d’esdevenir un centre multidisciplinari entorn d’un programa capdavanter d’art, ciència, tecnologia i societat (ACTS).

Equipament mixt de nova generació

La Fundació Julio Muñoz Ramonet serà una porta oberta al passat, al present i al futur que treballarà per generar impacte en tres direccions: testimoniant una història no tan llunyana a través dels seus espais i col·lecció d’art; apropant la cultura al barri i tractant les inquietuds i els reptes de la ciutat contemporània, i superant la vella distinció entre cultura humanística i científica mentre promou accions que incentivin la reflexió i el diàleg a través de la generació de pensament crític i la transmissió de coneixement constant.

Un espai complex i polièdric sense referents a la ciutat. Un pol de pensament contemporani a la recerca dels vèrtexs entre l’art, la ciència, la tecnologia i la societat envoltat d’una escenografia de gran valor patrimonial i una significació històrica rellevant.

Un programa innovador

El programa de la Fundació Julio Muñoz Ramonet inclourà exposicions temporals, conferències, tallers, concerts i actuacions escèniques, en una proposta transversal i globalitzadora oberta al barri i a la ciutat, teixida en col·laboració permanent amb altres institucions culturals i científiques locals i internacionals.

Un dels aspectes més destacats d’aquest programa és la creació d’una residència per a científics i creadors. La torre de l’Avenir l’acollirà i es convertirà així en el centre neuràlgic del programa. Els seus espais integraran habitatges.

La fundació ha començat a desenvolupar aquest programa a través de la creació del cicle d’activitats #ArtScience que aquest 2023 ofereix un total de 19 activitats al jardí que inclouen propostes de dansa, performance, documentals i ciència ciutadana, entre d’altres, per reflexionar sobre el temps des de diferents perspectives. Consulta el programa complet aquí.

Aquest pulmó verd del barri de Galvany treballa per esdevenir un espai dinamitzador de propostes culturals d’ampli espectre (hi ha dos espais, de «propostes» i «culturals»), i un hub d’art i ciència que transformi un espai històric en un pols viu de les noves formes de creació contemporània.